Bezit in cijfers & grafieken

Aan wie verhuurden we onze woningen, welke huurverhoging voerden we door en waar gaven we ons geld aan uit als je kijkt naar planmatig onderhoud? U leest het op deze pagina.

224 nieuwe huurders

In 2020 sloten we in totaal 224 huurovereenkomsten. Van deze 224 verhuringen was 26 keer sprake van een rechtstreekse toewijzing. Van de woningen die zijn aangeboden via Entree was in 63 gevallen sprake van een verhuring op basis van voorrang. Het aantal stadsvernieuwingsurgenten is flink gedaald. Dit komt doordat in 2019 veel bewoners uit de Bloemenbuurt via urgentie een ander huis hebben gekregen. Dit was in 2020 het geval.

grafiek 2
grafiek 3

Huurverhoging

We kozen voor een inflatievolgende huurverhoging voor al onze huurders. De inflatie bedroeg 2,6%. Woningen met een huurprijs op of boven de door ons gewenste (streef)huur ontvingen geen huurverhoging. Onze huursom groeide door de huurverhoging met 1,84%. We bleven hiermee onder het toegestane percentage van 2,6%. Ruim 45% van onze huurders ontvingen geen huurverhoging of een huurverhoging die lager is dan 2,6%.

 

Planmatig onderhoud

Om onze woningen en gebouwen in goede staat te houden of te brengen, voeren we planmatig onderhoud uit. In 2020 investeerden we in de genoemde onderdelen. We onderhouden onze huurwoningen voortdurend. Omdat we dat met enige regelmaat doen en dit onderhoud vooraf kunnen plannen, noemen we het planmatig onderhoud.

 

 

grafiek 4
grafiek 3

Hoe komt de huurprijs
van een woning tot stand

De opbouw van 1 gemiddelde maandhuur bestaat uit verschillende posten:

 • Woningonderhoud en verbeteringen van onze woningen
 • Bouwen nieuwe woningen en het aankopen van woningen
 • Verhuurdersheffing en saneringssteun
  (belasting die alle corporaties moeten betalen aan het Rijk)
 • Rente t.b.v. onze leningen
 • Personeelskosten
 • Belastingen en verzekeringen, zoals gemeentelijke en waterschapsheffingen, verzekeringskosten.
 • Kosten servicecontracten
 • Organisatiekosten, o.a. kantoor- en huisvestingskosten,
  ICT- en advieskosten

Gepresenteerde cijfers zijn onder voorbehoud van het definitief vaststellen van de jaarrekening’.

 

Ons woningbezit

Plavei verhuurt 4.288 eenheden. Het overgrote deel van onze vastgoedportefeuille bestaat uit woningen. Daarnaast verhuren we ook ander vastgoed zoals zorgvastgoed en parkeerplaatsen. Driekwart van onze woningen is gelegen in de kernen Didam en ’s-Heerenberg.

 

grafiek 3
grafiek 3

BKT

We vervangen sinds 2016 badkamers, keukens en toiletten op verzoek van de huurder. Dit noemen we ‘vraaggestuurd onderhoud’. Als de badkamer, keuken of het toilet is afgeschreven, is de vervanging gratis. Wanneer dat niet zo is, betaalt de bewoner een gedeelte zelf. Alle spelregels staan omschreven op onze website. We vinden het belangrijk dat alle huurders op de hoogte zijn van de mogelijkheden binnen hun woning. We brengen dit dan ook op verschillende wijze onder de aandacht, zoals in de bewonerskrant Bij Plavei. In 2020 maakten we 270 huurders blij met een nieuw keukenblok (63), gehele keuken (52) of toilet (41) en/of badkamer (46).

 

< Terug naar HOME

footer huisjes