< Terug naar HOME

Ambities voor 2021

 

In 2021 staan bij Plavei de thema’s betaalbaarheid, duurzaamheid en leefbaarheid wederom centraal. Hoe we dit gaan doen? U leest hieronder een greep uit onze ambities.

 

Wijkvernieuwing Bloemenbuurt

In de Bloemenbuurt in Didam blijven we grote stappen zetten en werken we samen met gemeente en buurtbewoners aan de vernieuwing van de wijk. We gaan verder met de renovatiewerkzaamheden en beginnen met nieuwbouw. In 2020 ondertekenden we samen met gemeente en Firan een samenwerkingsovereenkomst voor de ontwikkeling van een warmtenet in de wijk. We hopen deze in 2021 te realiseren.

 

Zonnepanelen

Ons project ‘Zonnestroom voor huurders’ is een groot succes. We plaatsten afgelopen jaren veel zonnepanelen op ‘onze’ daken. Samen met LENS Energie gaan we hier in 2021 mee door. We zetten onze doelstelling in 2021 op 23% en werken toe naar 35% in 2023.

 

We herijken ons Strategisch Beleidsplan

Ondanks corona ging onze dienstverlening zoveel mogelijk door. Soms in aangepaste vorm. We bleven woningen verhuren en door de ‘kletspraatjes’ bleven we in contact met onze bewoners. Met het opstellen van een nieuw Strategisch Beleidsplan hebben we wel even een pas op de plaats moeten maken. In 2021 pakken we dit weer op. We zorgen ervoor dat aan het eind van 2021 een nieuwe Strategisch Beleidsplan op de planken ligt. Een plan waarin staat hoe wij aan wonen werken de aankomende jaren. Dit plan stellen we op samen met bewoners, samenwerkingspartners en collega’s.

 

Verbouwing Waverlo in Meulenvelden

Eind 2020 slaagden we er samen met Bibliotheek Montferland in om een overeenkomst te tekenen waarin staat dat Bibliotheek Montferland per 1 januari 2022 verhuist naar Waverlo. We zijn blij dat we na drie jaar van zoeken naar oplossingen voor de invulling van Waverlo tot overeenstemming zijn gekomen. Met de bibliotheek wordt een mooie invulling gegeven aan Waverlo. De locatie wordt een plek waar ontmoeting centraal staat, voor jong én oud. In 2021 steken we de handen samen uit de mouwen, zodat de bibliotheek op 1 januari 2022 kan verhuizen naar Waverlo.

 

Onze toekomst

Voor 2021 weten we wat we willen realiseren, maar tegelijkertijd zijn we erg benieuwd hoe de nieuwe coalitie eruit gaat zien en hoe zij naar het wonen in Nederland kijken. Krijgen we een eigen minister, wordt de verhuurdersheffing afgeschaft en mogen wij dan echt onze mouwen opstropen om de huidige woningnood aan te pakken? Wij hopen het van harte! Hoe dan ook: wij blijven ons inzetten voor onze huurders, nu én in de toekomst!

 

 

< Terug naar HOME

Wijkvernieuwing Bloemenbuurt

Project ‘Zonnestroom voor huurders’

Kletslijn

Verbouwing Waverlo in Meulenvelden

footer huisjes