Onze dienstverlening

Hoe waarderen onze huurders ons? U leest het op deze pagina.

Aedes

De Aedes-Benchmark vergelijkt corporaties op vijf prestatievelden en geeft per prestatieveld een letter A, B of C. Waarbij een A-score staat voor een bovengemiddelde score, een B-score staat voor een gemiddelde score en een C-score voor een score onder het gemiddelde.

Vrijwel alle corporaties vullen de Aedes-benchmark in. Voor ons is de benchmark een goede graadmeter van hoe we presteren ten opzichte van andere corporaties. De cijfers zeggen zelf weinig. Het verhaal achter de cijfers is voor ons belangrijker. We doorleven onze prestaties op regionaal niveau met omliggende corporaties en landelijk tijdens door Aedes georganiseerde bijeenkomsten. Op basis van de opgedane kennis en de input van onze bewoners, voeren we daar waar mogelijk, verbeteringen door in onze processen.

Dit jaar haalden we net als vorig jaar een B op de onderdelen ‘Huurdersoordeel’ en ‘Bedrijfslasten’. We behaalden een A op de onderdelen ‘Onderhoud en Verbeteringen’ en ‘Duurzaamheid’. We zijn erg trots op deze resultaten. Bij het Aedes Huurdersoordeel zien we mooie cijfers voor de onderdelen ‘nieuwe huurders (7,8)’ en ‘vertrokken huurders (8,1)’. Allebei de cijfers liggen boven het landelijk gemiddelde.

Voor het onderdeel ‘huurders met reparatieverzoek’ scoren we met een 7,5 onder het landelijke gemiddelde (7,7). Dit onderdeel telt voor 55% mee voor de eindletter. Daarom is op dit onderdeel wederom winst te behalen. Onze focus ligt op hoe we deze dienstverlening kunnen verbeteren. We zijn hierover in gesprek met aannemers, medewerkers en KWH met als doel: de klantbeleving van onze huurders naar een hoger niveau tillen.

grafiek 3
grafiek 3

KWH

Om de tevredenheid over onze dienstverlening te meten, maken we gebruik van het Huurlabel voor woningcorporaties van KWH (Kwaliteitscentrum Woningcorporaties Huursector). 

We zien de stijgende lijn in bijna al onze cijfers, ook in het percentage voldoendes. Echter zijn we nog niet waar we willen zijn. Bij het onderdeel onderhoud is ons cijfer zelfs gedaald. We werken samen met onze ketenpartners actief aan het verbeteren van onze dienstverlening.

Reparaties

We onderhouden onze woningen goed. Maar soms zijn er toch reparaties nodig. We handelen reparatieverzoeken zo snel mogelijk af. We streven ernaar dat zoveel mogelijk huurders hun reparatieverzoek melden via ons online huurdersportaal Mijn Plavei en zo zelf direct een afspraak inplannen. Onze eigen onderhoudsmedewerkers voerden 20% van de reparaties zelf uit. Overige reparaties werden uitgevoerd door onderaannemers.  

grafiek 3
grafiek 2

Waardering dienstverlening

De mening van onze huurders vinden wij erg belangrijk. Om die reden wordt de waardering op onze dienstverlening continu gemeten. Om hiervan te kunnen leren, houden we zogenaamde aftersales gesprekken. Zodat we weten wat er speelt en waar we aan moeten werken.

In 2020 waardeerden onze huurders onze dienstverlening met een 7,9. Dit cijfer is gelijk aan dat van vorig jaar. We zijn erg trots op dit mooie cijfer. We blijven we zoeken naar manieren om onze dienstverlening verder te verbeteren, met als doel nog meer tevreden huurders. 

< Terug naar HOME

 

footer huisjes