Plavei in cijfers & grafieken

Wat zijn onze cijfers als we terugblikken op de afgelopen 5 jaar?
U leest het hieronder.

Aantal betaalbare huurwoningen

In 2020 zijn er minder huuropzeggingen geweest dan voorgaande jaren. Door de coronamaatregelen zijn minder mensen verhuisd en meer mensen in een betaalbare huurwoning blijven wonen. Hierdoor is het aanbod van betaalbare huurwoningen dat beschikbaar kwam gedaald.

Betaalbare woningen
Om voldoende betaalbare huurwoningen beschikbaar te krijgen voor huishoudens die afhankelijk zijn van huurtoeslag voeren wij bij mutaties niet alleen huurverhogingen, maar ook huurverlagingen door.

grafiek 1
grafiek 3

Verhuringen naar doelgroep

Plavei is er in de eerste plaats voor huishoudens met een inkomen tot de huurtoeslaggrens. Het overgrote deel van onze woningen verhuren we aan deze primaire doelgroep. De huisvesting van huurtoeslaggerechtigden in 2020 zit op een iets lager niveau dan voorgaande jaren. Het percentage verhuringen aan huishoudens met een inkomen net boven deze grens is al 4 jaar stabiel. Dit is onze secundaire doelgroep.

Woningvoorraad

Het woningbezit van Plavei is in de afgelopen jaren veranderd. We verkopen woningen en soms slopen we om nieuwe woningen terug te bouwen.

grafiek 3
grafiek 1

Ontwikkelingen woningvoorraad

We willen ervoor zorgen dat ons woningbezit ook op lange termijn aansluit bij de wensen van onze doelgroep en de demografische ontwikkelingen. Daarom maken wij ons woningbezit toekomstbestendig. De afgelopen jaren lag de focus op transformatie en verduurzaming.

Een van de grootste en wellicht bekendste projecten is de Bloemenbuurt in Didam waar we samen met bewoners plannen maakten. Hier renoveren we 136 woningen, slopen we 73 woningen en worden er 73 woningen nieuw gebouwd. Ook renoveerden we 17 woningen aan de Touwslagersbaan in ’s-Heerenberg en de Pastoor te Rielstraat in Braamt.

Ook rondden we in 2020 ons doel het verduurzamen van ruim 500 woningen met de zogenoemde STEP-subsidie af. We begonnen in 2017 met de voorbereidingen en hebben na 4 jaar 443 woningen met E- F- of zelfs G-labels naar een A of A+ label gebracht.

De komende jaren werken we onder andere aan de renovatie van 52 woningen in de Molenwijk in Didam. Ook voorzien we nog meer woningen en complexen van zonnepanelen en onderzoeken we de mogelijkheden om het resterende bezit met D-labels te verduurzamen.

Verkoop en nieuwbouw

Naast de vele renovaties en verduurzaming heeft Plavei te maken met aan- en verkoop van ons bezit.

Elk jaar verkoopt Plavei een zeer klein aantal woningen aan huurders, soms aan niet-huurders. Ook hebben we de afgelopen jaren bijzonder bezit verkocht. Zo verkochten we onder andere verschillende kavels in Zeddam, het voormalig bankkantoor in Giesbeek, twee fabriekspanden in Didam, het voormalig postkantoor in Didam en het in Didam zeer bekende Pandje Peperkamp.

Nieuwe woningen bouwden we aan de Graaf Hendrikstraat in Braamt, Grote Nekkum in ’s-Heerenberg, Cedric Mardonstraat in Kilder, ’s-Heerenbergseweg in Zeddam, en de Kerkstraat in Didam. Binnen verschillende woon- zorgcomplexen realiseerden we extra woningen door bijvoorbeeld het verbouwen van leegstaande ruimtes.

De komende jaren werken we onder andere aan de nieuwbouw in de Bloemenbuurt en Schoolstraat in Didam, de Dorpsstraat en Het Kruisveld in Angerlo en Achter de Kerk en Prins Clauslaan in Giesbeek. Hierbij gaat het om de herontwikkeling van deze locaties.


< Terug naar HOME
 

Graaf Hendrikstraat Braamt – oude situatie

Graaf Hendrikstraat Braamt – nieuwe situatie

Grote Nekkum ‘s-Heerenberg – oude situatie

Grote Nekkum ‘s-Heerenberg – nieuwe situatie

Cedric Mardonstraat – nieuwe situatie

‘s-Heerenbergseweg Zeddam – oude situatie

‘s-Heerenbergseweg Zeddam – nieuwe situatie

Kerkstraat Didam – oude situatie

Kerkstraat Didam – nieuwe situatie

Woning met zonnepanelen

footer huisjes