Roderick Vierwind, voorzitter Raad van Commissarissen Plavei

‘Trots op wat er is gerealiseerd’

 

Vijf jaar Plavei! Roderick Vierwind maakte ze allemaal mee als lid van de Raad van Commissarissen, waarvan hij de laatste twee jaar de voorzittershamer hanteerde. De Didammer is trots op wat er is gerealiseerd. “Het vertrekpunt met twee totaal verschillende corporaties die gingen fuseren, was niet eenvoudig. Maar als je kijkt waar Plavei nu staat, dan mag je tevreden en zelfs trots zijn.”

De Raad van Commissarissen is verantwoordelijk voor het toezicht op de organisatie en begeleidde de fusie, die leidde tot een efficiencyslag en minder kwetsbaarheid. Er werd 15 procent bezuinigd op organisatiekosten en 10 procent op personeelskosten. “Op gelijkwaardige basis hebben Laris en Woningstichting Bergh elkaar gevonden”, zo kijkt Roderick Vierwind terug. “Terwijl het toch verschillende corporaties waren. Laris wat meer ondernemend en ook gericht op zorgvastgoed; Woningstichting Bergh met veel aandacht voor verduurzaming. Iedereen besefte dat de nieuwe corporatie er vooral voor de huurder moest zijn en dat de fusie ons sterker zou maken. Het wij-zij verhaal was daarom nooit een issue. Daarnaast stonden alle getallen, zoals wij het binnen de raad noemen, al snel op groen. Plavei kon meteen aan de slag.”

Stabiele woningcorporatie

Volgens Roderick Vierwind is Plavei uitgegroeid tot een goede en stabiele woningcorporatie die goed benaderbaar is voor de huurder en stakeholders en oog heeft voor vernieuwing. “Met een bestuurder die hierin het voortouw neemt en dat past bij wat de maatschappij vandaag de dag vraagt. Een voorbeeld? Wij roepen allemaal dat we van het aardgas af willen, maar dan moet je daar zelf ook iets aan doen. Plavei brengt die ambities daadwerkelijk in de praktijk.”

Gerealiseerd

Er werd de afgelopen jaren veel gerealiseerd. Van kleine nul-op-de-meter projecten tot de lopende wijkvernieuwing en -renovatie van de Bloemenbuurt. En wat te denken van de aanstaande verhuizing van de bibliotheek naar Meulenvelden, waardoor de doelstelling om jong en oud met elkaar te verbinden kan worden gerealiseerd. “Ook de klanttevredenheid en benchmark laten regelmatig zien dat Plavei het goed doet in een wereld die snel verandert. Corporaties krijgen steeds meer te maken met strengere wetgeving en een toenemende lastendruk. Dat zal in de toekomst niet minder worden. Dat maakt onze huidige wensen meteen ambitieus. Wij hebben drie speerpunten voor de toekomst. We willen dat de huurwoningen betaalbaar blijven. De zoektijd naar een geschikte woning moet omlaag: we zullen dus bij moeten bouwen. Er is echt behoefte aan extra woningen! Daarnaast hebben we voldoende middelen nodig om uitvoering te kunnen blijven geven aan onze duurzaamheidsambities.”

Voor Roderick Vierwind zit zijn rol als toezichthouder er bijna op. Na acht jaar commissaris – voor de fusie vervulde hij deze functie ook al drie jaar bij Laris – eindigt zijn termijn in november van dit jaar. “Ik heb mogen meebouwen aan Plavei. Dat geeft een goed gevoel. We hebben samen iets moois gerealiseerd en de verhuizing van de bibliotheek naar Meulenvelden vind ik persoonlijk een mooi slotstuk.” 

< Terug naar HOME

footer huisjes