Voorwoord

Tijd om terug te blikken

 

Vijf jaar Plavei! In 2020 vierden we ons eerste lustrum. Een mooi moment om terug te blikken! In dit e-jaarverslag kijken we terug op het jaar 2020, maar voor de gelegenheid ook op vijf jaar Plavei. Verder geven we een doorkijkje naar 2021.

We schetsen een duidelijk beeld waar we ons als corporatie in 2020 voor hebben ingezet. En hoe en waarom we dat doen. Verder blikken we samen met onder andere medewerkers en Raad van Commissarissen terug op vijf mooie én dynamische jaren. 

Het uitgebreide jaarverslag met de definitieve cijfers verschijnt in juni op onze website.

Vragen of opmerkingen? Stuur ons een berichtje of spreek ons aan.

 

Veel leesplezier!

Adresgegevens

Plavei
0316 – 29 66 00
info@plavei.nl
www.plavei.nl

Locatie Didam
Bezoekadres: Kerkstraat 47, 6941 AE  Didam

Locatie ‘s-Heerenberg
Bezoekadres: Achter de Kom 30a, 7041 RB  ’s-Heerenberg 

Colofon

Uitgever Plavei
Ontwikkeling & realisatie Bureau de Clou (coproductie met SMIDIT)
Tekst Plavei, Sjoerd Geurts 
Fotografie & film Bas van Spankeren, Sjoerd Geurts, Simon Schutter,
Robin Sommers, Gelderdrone

De redactionele inhoud is met zorg samengesteld. Alle cijfers zijn onder voorbehoud in afwachting van het definitief vaststellen van de jaarrekening.
Ten aanzien van eventuele onjuistheden van bepaalde gegevens kan geen aansprakelijkheid worden aanvaard.

footer huisjes