< Terug naar HOME

Vernieuwing Bloemenbuurt
in volle gang

 

Wat een jaar! In 2019 zijn we al begonnen, in 2020 zijn we volop verder gegaan in de Bloemenbuurt. Het was een jaar vol activiteit, maar ook een jaar waarin bewoners, Plavei en de vaklieden van de aannemers zich in de wijk moesten aanpassen aan een virus dat de wereld nagenoeg het hele jaar teisterde. De vernieuwing van de Bloemenbuurt ging echter met inachtneming van alle regels gelukkig door. Even terug in de tijd…

 

Startbewijs

Op het moment dat de gemeenteraad van de gemeente Montferland in februari 2020 het nieuwe bestemmingsplan vaststelt, voelt het alsof we op dat moment een officieel startbewijs ontvangen om de Bloemenbuurt mooier, groener en duurzamer te maken. En we ontvangen niet alleen startbewijzen, we delen ze ook uit. Maar liefst drie intensieve maar leuke aanbestedingen ronden we af. Samen met bewoners selecteren we drie aannemers die in de wijk aan de slag mogen gaan. Het resultaat hiervan is dat wij, maar ook de bewoners precies weten hoe de gerenoveerde woningen eruit komen te zien.

 

Vleermuis zoekt huis

Het loopt niet allemaal volgens planning. In een groot aantal huurwoningen van de Bloemenbuurt wonen vleermuizen, huismussen en gierzwaluwen. Deze dieren zijn in ons land beschermd. Voordat we kunnen renoveren en slopen, moeten we op zoek naar een nieuw thuis voor deze dieren. Plavei krijgt van veel wijkbewoners hulp om tientallen nestkasten aan koophuizen op te hangen. We plaatsen huismustillen en – best uniek in Nederland – de wijk krijgt maar liefst drie enorme gierzwaluwtillen!

 

Renovatie

De renovatie van de eerste seniorenwoningen ronden we nog voor de lente af. We zijn dagelijks in de wijk te vinden. Mondkapje op en gaan! We voeren óók dit jaar veel gesprekken, voorzichtig op anderhalvemeter afstand. We zijn een luisterend oor, begeleiden bewoners naar een nieuw huis of nemen bewoners mee in de renovatie die hen te wachten staat. In onze info-woning midden in de Bloemenbuurt kunnen bewoners de nieuwe materialen van hun vernieuwde huis zien en voelen.

In het najaar van 2020 begint een ingrijpende renovatie van woningen. Voor 26 andere huurwoningen zijn alle voorbereidingen getroffen om daar in 2021 mee te starten.

 

Sloop

De Bloemenbuurt ziet in 2020 31 van de 73 woningen en 5 garageboxen verdwijnen. Midden in de wijk liggen op dit moment drie terreinen braak, waar in 2021 nieuwe woningen worden teruggebouwd.

 

Energietransitie

De gemeente Montferland en Plavei geloven in een aardgasvrije oplossing voor de Bloemenbuurt. In 2020 werkten we samen met de gemeente Montferland en netbeheerder Firan aan de ontwikkeling van het warmtenet. Ook wijkbewoners bespreken de kansen en mogelijkheden voor een duurzame Bloemenbuurt. De gemeente en Plavei komen dit jaar tot de conclusie dat een warmtenet een goed alternatief voor aardgas is. De gemeente vraagt hiervoor rijkssubsidie aan. In 2021 besluiten we hoe we onze nieuwe en gerenoveerde huurwoningen aardgasloos gaan verwarmen.

 

Circulariteit

Plavei heeft in haar duurzaamheidsbeleid opgenomen dat het gebruik van fossiele brandstoffen en natuurlijke grondstoffen bij nieuwbouw en renovatie zoveel mogelijk wordt beperkt. Daar waar materialen vrijkomen bij renovatie of sloop, worden deze, waar mogelijk, opnieuw ingezet of teruggebracht naar een grondstof. In de Bloemenbuurt komt deze ambitie tot uiting, 95% van de sloopmaterialen wordt hergebruikt of door op een verantwoorde manier terug in de bouwketen gebracht.

 

Samen met bewoners

Plavei en de gemeente Montferland werken nauw samen om de leefbaarheid in de Bloemenbuurt te vergroten. Dit gebeurt niet alleen door de huizen en het openbaar groen te vernieuwen, maar ook door extra in te zetten op sociale betrokkenheid van bewoners. Helaas kunnen we hier door de omstandigheden in 2020 onvoldoende vaart in maken. Het coronavirus rijdt ons in de wielen. In 2020 mogen we geen groepen mensen op de been brengen. Jammer.

 

Klaar voor de toekomst

We maken de hele Bloemenbuurt klaar voor de toekomst. Ook de openbare ruimte. Na een goede en vooral leuke samenwerking met bewoners, waarin zij zelf met een landschapsarchitect aan het inrichtingsplan hebben getekend, presenteert de gemeente in de herfst van het coronajaar het definitieve inrichtingsplan. Bewoners zijn enthousiast. Het ziet er prachtig uit!

 

< Terug naar HOME

Sloop Bloemenbuurt

Renovatie Bloemenbuurt

Renovatie Bloemenbuurt

Operatie Struikroof Bloemenbuurt

Operatie Struikroof Bloemenbuurt

Brandweeroefening in de woning

Brandweeroefening in de woning

Video-impressie wijkvernieuwing Bloemenbuurt

footer huisjes